DHC en de Nierstichting 

De verbinding tussen gezondheid, sport en gezelligheid

De Doetinchemse hockeyclub is in 2014 een samenwerking aangegaan met de Nierstichting.

Als club vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de BV Privé en de BV ik. Sport is immers een positieve energiebron die een bijdrage levert aan de prestatie en de performance van mensen.

Niet alle mensen zijn in de gelegenheid om een sport te beoefenen. Voor mensen met een nierziekte bijvoorbeeld staat de mate van goede gezondheid centraal in relatie tot het uitoefenen van sport.

Als club willen wij stimuleren dat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn te sporten. Het beoefenen van sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen en daarmee op het beperken van (ziekte)verzuim van mensen. Mede om die reden vinden wij het belangrijk dat de Nierstichting zoveel mogelijk onderzoek kan doen met als doel te voorkomen dat meer mensen nierschade krijgen en te zorgen dat nierpatiënten in leven blijven en ook écht goed blijven leven.

Als club geloven wij in de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van de Nierstichting. Om die reden willen wij de Nierstichting helpen het netwerk te verbreden zodat er nog meer geld beschikbaar komt en onderzoek gedaan kan worden.

Daarnaast willen wij als club een voorbeeld zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn trots op deze samenwerking. Op deze manier levert de Doetinchemse Hockeyclub een positieve bijdrage aan de inzetbaarheid van mensen in de sport!

Het bestuur van de Doetinchemse Hockeyclub

 

Agenda
18-8  WV MD1
18-8  WV MB1 / MC1 Trainin
18-8  WV MB1 / MC1 Trainin
25-8  WV MD1
1-9  WV MC1
Hele agenda

Lid worden
Special Hockey
Sponsor en adverteerders