Contributie 

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is op 1 juni 2017 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering:

Senioren € 287,00
Junioren A en B € 262,00
Junioren C en D € 243,00
Junioren E € 185,00
Junioren F € 164,00
Benjamins €   75,00
Funkey €   50,00
Zaalhockey €   75,00
G-hockey € 134,00
Trimmers € 215,00
Trainingsleden € 215,00
Niet spelend lid €   50,00

 

Contributiekorting:

derde lid: €   10,00
vierde lid: €   15,00
vanaf vijfde lid €   20,00

Nieuwe leden zijn verplicht om een machtiging voor automatische incasso af te geven.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd die het lid bereikt op 1 oktober van het seizoen, dus niet afhankelijk van de indeling.

   
Tegemoetkoming dubbele contributie
Voor leden die competitie spelen bij DHC en niet in staat zijn om de trainingen bij DHC bij te wonen (in verband met bijvoorbeeld studie) en lid zijn van een andere vereniging als trainend lid, is het mogelijk een tegemoetkoming te krijgen op de contributie bij DHC. Deze korting bedraagt het bedrag van het tweede lidmaatschap, met een maximum van 100 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de factuur van de contributie van de tweede vereniging te worden verstuurd naar het bestuur.

Betaling contributie artikel 9 huishoudelijk reglement

Bankrekeningnummer
DHC heeft rekeningnummer NL61 RABO 0370 0252 45 bij de Rabobank te Doetinchem.

 
Agenda
8-6  voorbereiding Specia
9-6  Special Olympics
12-6  Algemene Ledenvergad
16-6  Jongste Jeugd Slotda
16-6  Slot BBQ
19-6  Inleveren sponsorkle
20-6  Inleveren sponsorkle
Hele agenda

Lid worden
Special Hockey
Special Olympics
Sponsor en adverteerders