Wijzigen en opzeggen 

Wijzigingen in persoonlijke gegevens of soort lidmaatschap
Wanneer je persoonlijke situatie verandert of je wilt een verandering in je lidmaatschap doorgeven, dan dien je dit zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan [email protected].

Opzeggen van het lidmaatschap
Wanneer je lid bent van DHC, dan geldt dat lidmaatschap voor het hele seizoen. Je bent de contributie dan ook verschuldigd tot en met het einde van het seizoen.
Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet dat (conform de statuten) voor 1 juli van het lopende jaar gebeuren.

Wij zouden het fijn vinden wanneer je je opzegging al voor 1 juni doet, zodat we daar met de teamindelingen van het komende seizoen al rekening mee kunnen houden.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij het bestuur ([email protected]). Het zou prettig zijn wanneer je hierbij de reden van opzegging aangeeft.

 
Agenda
27-4  Koningsdag geen trai
30-4  Meivakantie geen tra
7-5  meivakantie wel trai
9-5  LKG & SV Ulenhof Col
10-5  Hemelvaart geen trai
14-5  Avond vierdaagse wel
21-5  2de Pinxterdag geen
Hele agenda

Lid worden
Special Hockey
Special Olympics
Sponsor en adverteerders