Laatste nieuws
trainingen
27-3-2018  | 

Hallo leden van DHC,


graag willen wij jullie even informeren over de trainingen voor de aankomende periode. Gezien er nogal wat extra vrije dagen en andere bijzondere dagen aankomen hebben wij dit in onderstaand schema verwerkt. Wij hebben hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolvakanties en uiteraard met het wedstrijd schema vanuit de KNHB.


In het schema staat wanneer er wel of niet getraind wordt. Indien er een datum is waarop er wel getraind wordt maar je er niet bent bijvoorbeeld tijdens de meivakantie of de avond-4-daagse dan vragen wij jullie dit tijdig door te geven via de app aan jullie trainer. In het geval van de jongste jeugd (F tot en met E8-tallen) graag doorgeven aan de coach dan kan deze communiceren met de hoofdtrainer.


29-03-18

Goede Vrijdag

WEL trainen

02-04-18

2de Paasdag

GEEN trainen

27-04-18

Koningsdag

GEEN trainen

Week 18

MEI vakantie

GEEN trainen

Week 19

MEI vakantie

WEL trainen voor degenen die willen / kunnenTijdig afmelden aan trainer via de appJongste jeugd (F tot en met E8-tallen) doorgeven aan coach die communiceert met hoofdtrainer

10-05-18

Hemelvaartsdag

GEEN trainen

Week 20

Avond4daagse

WEL trainen

21-05-18

2de Pinksterdag

GEEN trainen


Wij gaan ervan uit jullie op deze manier zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. De data waarop er niet getraind wordt, zullen ook in de Lisa app bijgewerkt worden.


Fijne dagen!

De TC


terug naar vorige scherm
Agenda
18-8  WV MD1
18-8  WV MB1 / MC1 Trainin
18-8  WV MB1 / MC1 Trainin
25-8  WV MD1
1-9  WV MC1
Hele agenda

Lid worden
Special Hockey
Sponsor en adverteerders