Sponsorbeleid 

Sponsorrichtlijnen van DHC met betrekking tot teamsponsoring
Om zowel de belangen van DHC als van haar sponsors en gesponsorde teams te waarborgen hebben bestuur en sponsorcommissie een aantal regels ten aanzien van de omgang met teamsponsoring opgesteld. Ze zijn bedoeld om iedereen duidelijkheid te verschaffen over eigendomsrechten, omgang met teamsponsoring en verantwoordelijkheid jegens vereniging en sponsoren.

  • Sponsorcontracten kunnen alleen door de vereniging worden afgesloten. De sponsorcommissie fungeert hierbij uitvoerend.

  • Afspraken met (mogelijke) sponsoren kunnen alleen gemaakt worden met het bestuur en de sponsorcommissie. Communicatie hierover vindt plaats via de sponsorcommissie. Het staat leden van DHC en derden vrij om de sponsorcommissie te attenderen op en in contact te brengen met mogelijke sponsoren.

  • Sponsoring van DHC vindt plaats op basis van wederkerigheid. Vereniging en gesponsorde teams, maar ook de teamleden zullen in gedrag en handelen ervoor zorg dragen dat geen schade, in wat voor vorm dan ook, wordt toegebracht aan vereniging, sponsor of hun relatie.

  • Gesponsorde kleding is en blijft, net als de door DHC verstrekte kleding, van DHC zelf. In overleg met de sponsor zoekt de sponsorcommissie ieder jaar een team voor de kleding. Uitreiking, aanvulling, inname en inventarisatie zal door de sponsorcommissie, die zich bezig houdt met kledingzaken, gebeuren.

  • Ten aanzien van gesponsorde teamkleding en kleding van coaches en trainers geldt dat deze alleen gedragen zal worden tijdens activiteiten van DHC. Net als DHC kleding zonder sponsor geldt dat ieder lid kan worden aangesproken op zijn of haar gedrag ten aanzien van het gebruik.

  • Verlies, diefstal, zoekraken, beschadigen en/of ernstige verkleuring of andere schade ontstaan door verkeerde of onzorgvuldige omgang met de kleding zal worden verhaald op het DHC-lid. Bij onduidelijkheid worden de kosten verhaald op het hele team.

  • Sponsoruitingen op het wedstrijdtenue van DHC, DHC trainingskleding en andere sportartikelen welke herkenbaar zijn als DHC kleding of bedoeld zijn als teamartikelen waarvoor DHC geen sponsorovereenkomst heeft, zijn verboden.

  • In teamverband of als DHC coach of trainer deelnemen aan activiteiten van DHC alsmede het betreden van het DHC terrein (velden en clubhuis) in wedstrijd en/of trainingskleding of met gebruikmaken van sportartikelen voorzien van een sponsoruiting waarvoor geen sponsorovereenkomst door DHC is afgesloten, is verboden. Individueel aangeschafte kleding valt hierbuiten.

  • DHC leden en DHC teams worden geacht de belangen van zowel vereniging als de sponsors te dienen. Vereniging kan team en teamleden vragen deel te nemen aan promotionele activiteiten die voortkomen uit een sponsorovereenkomst of welke de goede relatie tussen vereniging en sponsor dienen.

Een toelichting op bovenstaande regels kan verkregen worden bij de sponsorcommissie. In voorkomende gevallen en uitsluitend na overleg kunnen bestuur en sponsorcommissie een uitzondering toestaan en zullen hiervan uitsluitend schriftelijke toestemming geven. Bij onduidelijkheid over bovenstaande regels beslist het bestuur.


 
Agenda
18-8  WV MD1
18-8  WV MB1 / MC1 Trainin
18-8  WV MB1 / MC1 Trainin
25-8  WV MD1
1-9  WV MC1
Hele agenda

Lid worden
Special Hockey
Sponsor en adverteerders